Doorwerking…

Altijd lastig bij effectanalyses: hoe ver kijk je vooruit? 1 jaar, 2 jaar of misschien zelfs 5 jaar? Hoe verder weg, hoe lastiger het is om de relatie tussen interventie en effect hard te maken. Zeker bij sociale interventies raakt, naar mate de tijd vordert, de doorwerking steeds sterker vermengd met allerlei externe invloeden. Daarom zijn we voorzichtig. We moeten ons immers niet rijk rekenen. Een niet te lange periode om effecten door te rekenen. En alleen die effecten meenemen waar we zeker van zijn.

Toch weten we dat sommige, goede interventies echt levens kunnen veranderen, op een blijvende manier. En soms zelf generatie-overdracht kunnen voorkomen. Stichting Lezen en Schrijven laat dat mooi zien in dit filmpje. Effecten die vaak buiten de boot vallen bij effectanalyses, omdat ze te moeilijk hard te maken zijn. Maar toch… rekenen we ons soms niet arm?