De kracht van de case

“Wie de kunst van de case-study verstaat, vertelt het beste verhaal: een verhaal waaruit we veel kunnen leren en waarmee nooit het laatste woord is gezegd. Duidelijkheid over gekozen perspectief en ordening zorgt ervoor dat een enkele casus-beschrijving grote relevantie krijgt voor de gehele praktijk.”

voorkant-weten-wat-werktZo begint hoofdstuk 4 in het nieuwe boek ‘Weten wat werkt – Passend evaluatieonderzoek in het sociale domein’. Radboud Engbersen en Karin Voogd schrijven daar over de kracht van de ‘case-study’. Een kracht die de Effectencalculator ook gebruikt.

Beide auteurs zien onder meer waarde voor de sociaal werker als reflective practitioner. Ze benadrukken dat ‘gevallen’ aan de basis liggen van het menselijk leren en kennen. Interessant voor gebruikers van de Effectencalculator is ook het schema met vijf misverstanden over de case-study dat ze baseren op Flyvberg (zie pagina 89 in het boek). Een van de meest gemaakte opmerkingen is immers: ‘wat zegt een casus nu over de aanpak als geheel’? Kijk in het schema voor een constructieve repliek daarop.

misverstanden-casestudy

Kortom: een aanbevelenswaardig hoofdstuk voor elke ‘Effectencalculateur’. Je moet dan wel het hele boek kopen. Maar dat is goede investering, want dan heb je gelijk een mooi overzichtswerk in huis. Onder meer met een hoofdstuk over het broertje van de Effectencalculator: de Effectenarena.

Klik hier voor meer (koop)informatie.