Een één-tweetje voor groepsinterventies

moestuin

“Is de Effectencalculator ook te gebruiken voor groepsinterventies?” Deze vraag werd laatst gesteld door leden van de Ontwikkelwerkplaats. Bijvoorbeeld bij de groepsaanpak van overlastgevende jongeren of het opzetten van een buurtmoestuin.

Ja, zeker is de Effectencalculator toe te passen. De interventie pakt voor de ene jongere immers anders uit dan de andere.
Nee, eigenlijk ook niet, want de collectieve effecten voor de buurt komen zo niet in beeld: een beter straatbeeld, minder overlast.

Na wat heen en weer praten bleek een getrapte aanpak de oplossing:
– eerst met de Effectenarena een breed beeld krijgen van hoe de groepsinterventie in elkaar steekt en welke effecten bereikt worden: voor de

buurt, voor de groep en voor het individu;
– vervolgens dit beeld inkleuren door voor twee of drie individuen (casussen) een Effectencalculator op te stellen.

Een duizend-dingen-doekje bestaat nog niet bij effectmetingen en evaluaties. Maar met de beschikbare instrumenten lukt het vrijwel altijd een goede aanpak te vinden, zo zien we weer. Ook voor buurtmoestuinen en overlastaanpakken.