Het wijkteam werkt in Amersfoort

logo AmersfoortMaken de wijkteams de zorg goedkoper en beter? Veel gemeentes staan voor deze vraag. Zo ook de gemeente Amersfoort. Om antwoord op deze vraag te krijgen is de effectencalculator door Ecorys ingezet om de proeftuin in het Soesterkwartier te evalueren. En… het wijkteam werkt.

Ze zijn effectiever doordat cliënten beter geholpen worden en er betere resultaten worden geboekt. En ze zijn efficiënter omdat de resultaten bereikt worden tegen lagere kosten. Uit de analyse van 8 cases samen met ruim 55 wijkprofessionals blijkt dat een besparing gerealiseerd kan worden van ca. 16%. De werkzame bestanddelen die aan de basis staan van het resultaat zijn de integrale aanpak, de reactiesnelheid en de vrijheid in tijdsinzet door de professional.

Deze bevindingen sluiten aan bij de ervaringen elders in Nederland. Aan de hand van dezelfde onderzoeksopzet zijn in de gemeenten Utrecht, Maassluis en Peel en Maas soortgelijke resultaten gevonden.

Op basis van de resultaten van de Effectencalculator maken Ecorys en de gemeente nu een rekenmodel: wat betekent het als de wijkteams in de hele gemeente ingezet worden, en aan welke knoppen kunnen we dan draaien?

Hieronder vindt u de rapporten.
Wijkteams Amersfoort – businesscases Proeftuin Soesterkwartier
Wijkteams Amersfoort – conclusies en aanbevelingen