“Waarom arme mensen domme dingen doen…

…Armoedebestrijding in Nederland is vaak op een misvatting gebaseerd: dat armen het beste zichzelf aan de haren uit het moeras kunnen trekken. Een baanbrekende theorie over de gevolgen van geldgebrek voor je denkvermogen laat zien dat dat niet klopt.”
Zo opent een al wat ouder2D-High-Schaarste artikel op De Correspondent.

In heel veel casussen die we met de Effectencalculator beschrijven speelt geld een rol. Huurachterstanden, schulden, bewindvoerders, je ziet ze vaak op de geeltjes. Zijn geldproblemen nu een gevolg van andere problemen of onvermogens? Of is armoede een oorzaak? Geen onbelangrijke vraag, zeker niet in deze tijden. Bijvoorbeeld als je samen met de bewoner een ondersteuningsarrangement aan het samenstellen bent. De nieuwe theorie van ‘de psychologie van de schaarste’ biedt een andere kijk.

Klik hier voor artikel op De Correspondent

Lees ook de recensie van Juriaan Omlo van het boek op socialevraagstukken.nl