Wijkteams en huismeesters

Ook in de gemeente Tilburg loopt in twee wijken een pilot met wijkteams. Om te kunnen beoordelen wat de integrale manier van werken oplevert, worden de TEAMS in Tilburg geëvalueerd door middel van de Effectencalculator. Afgelopen april zijn de eerste acht praktijkcasussen onder de loep genomen. In september volgt de tweede lichting van acht casussen.

Een van dingen die opviel bij de eerste analyse is de sterke betrokkenheid van de Tilburgse woningcorporaties. Huismeesters die signaleren. Afdelingen verhuur die meedenken in het oplossen van situaties. Dat is niet alleen goed maatschappelijk partnerschap. Maar waarschijnlijk ook zakelijk ondernemerschap. Het scheelt ook uithuiszettingen (toch minimaal € 5.000 per stuk) en huurachterstanden.

Dat zouden ze op meer plekken moeten doen… Wordt vervolgd!