Rotterdamse wijkteams: voorzichtige start, veel potentie

Op basis van een analyse van 13 Rotterdamse cases blijkt de aanpak met wijkteams voorzichtig efficiënter en effectiever dan de klassieke lokale aanpak. De 13 cases zijn onderzocht door middel van de effectencalculator. Het maatschappelijk rendement van de Rotterdams wijkteams komt uit op 4% tot 15%. Deze uitkomsten zijn relatief laag in vergelijking met eerdere analyses. In ongeveer de helft van de cases constateren de onderzoekers dat er vanuit het wijkteam nauwelijks anders wordt gewerkt. Dat maakt dat er geen verschillen zichtbaar zijn met de meer klassieke aanpak. Met name organisatorisch is er nog een hoop te winnen. Daarbij is een van de conclusies dat de verwachte verschuiving naar mantelzorg onvoldoende uit de verf komt. De gemeente is hier reeds vol mee aan de slag gegaan.

Uit de analyse blijkt verder dat het van groot belang is om duidelijke kaders te bieden voor het goed functioneren van wijkteams. Het is belangrijk dat alle partijen weten waar ze aan toe zijn. Verder blijkt ondubbelzinnig dat er veel meerwaarde gerealiseerd kan worden als vraagstukken met betrekking tot werk en inkomen in lijn met wijkteamprincipes kunnen worden opgepakt. Tenslotte is een belangrijke conclusie van het onderzoek dat huishoudens niet uit het oog verloren moeten worden, ook al lijkt het voorlopig goed met ze te gaan. Het maatschappelijk rendement van een zogenaamde ‘waakvlamfunctie’ is groot.

Businesscases wijkteams Rotterdam 310714

Businesscases wijkteams Rotterdam Uitwerking 13 cases