Gezocht: Effectencalculateurs in de dop

Werken de wijkteams nu? Kom ik uit met mijn begroting? Hoe gaat het nu echt aan de keukentafel? U wilt uw transformaties en vernieuwingen in welzijn en zorg evalueren én verbeteren. U wilt de meerwaarde van een nieuwe werkwijze of interventie zichtbaar maken.

Op 10 februari 2015 start de training “Effectencalculator”, speciaal voor professionals in het sociaal domein. In deze training leren we u zelf met het instrument te werken om antwoorden te vinden op de bovenstaande vragen.

Het instrument
De Effectencalculator zet het klantverhaal centraal, en zorgt ervoor dat de focus ligt op het evalueren van de kwaliteit èn de kosten. Verschillende gemeenten (onder meer Utrecht, Rotterdam, Tilburg, Zutphen, Peel en Maas) gebruikten het om zicht te krijgen op de meerwaarde van bijvoorbeeld hun wijkteam-aanpak. Het instrument is speciaal ontworpen voor nieuwe aanpakken die draaien om ‘kanteling’, wijkaanpak en individuele arrangementen.

De Effectencalculator…
• bouwt vanuit het ‘echte werk’: de cliëntcasussen;
• betrekt actief de uitvoerenden en bewoners bij de evaluatie;
• geeft helderheid over de financiële consequenties en begroting;
• levert de bestuurlijke informatie om te praten over nieuwe financieringsarrangementen.

De training
Wilt u zelf Effectencalculateur worden? Tijdens het trainingstraject leert u de Effectencalculator van binnen en buiten kennen. U kunt het gesprek rond de Effectencalculator begeleiden en het rekenmodel bedienen. U kunt aangeven wat de evaluatieve waarde is van de uitkomsten en u weet wanneer u de Effectencalculator wel of niet kunt inzetten. De training bestaat uit:
• Basistraining (2 dagdelen): achtergrond en gespreksvoering;
• Instrumenttraining (1 dagdeel): omgaan met instrument en rekenmodel;
• Praktijkervaring: het instrument toepassen met collega’s uit het land op twee locaties, inclusief uw eigen gemeente?;
• Werken met de Maatschappelijke Prijslijst: hèt overzicht van maatschappelijke kosten en uurtarieven.

De eerstvolgende training start op dinsdag 10 februari 2015. De kosten bedragen 750 euro per deelnemer voor het gehele traject. Aanmelden: http://www.effectencalculator.nl/training.