De Effectencalculator…

– neemt de effectiviteit van projecten in het sociale domein onder de loep
– is bij uitstek geschikt voor interventies waarbij elke casus een andere aanpak vereist (zoals sociale wijkteams)
– toont aan waar de meerwaarde ligt voor bewoners
– geeft inzicht in de financiële opbrengsten
– stimuleert het vakmatige gesprek tussen professionals

De Ontwikkelwerkplaats Effectencalculator is aangesloten bij de Wmo Werkplaatsen.
logo-Wmo-werkplaatsen-CMYK