De Effectencalculator…

De afgelopen jaren groeide de Effectencalculator als onderzoeksinstrument en ontdekten we een aantal eigenschappen die de Effectencalculator een bijzondere plek geven in de gereedskoffer van onderzoek in het sociaal domein.

1) De Effectencalculator bouwt op échte uitvoeringsinformatie. De structuur van de Effectencalculator helpt om dat grondig te inventariseren, met de mensen die erbij waren: inwoners én professionals. Daarmee ontstaat er inzicht in wat ‘maatwerk’ nu echt is, of hoe ‘integraal werken’ er in de praktijk uit ziet.

2) De Effectencalculator vertrekt vanuit een open vraagstelling. Betrokkenen vullen letterlijk een leeg blad, in een gesprek waarin elke betrokkene een gelijkwaardige inbreng heeft. Ze kunnen de inhoud naar voren brengen die er volgens hen toe doet. Dat zorgt regelmatig voor onverwachte inzichten.

3) De Effectencalculator brengt maatschappelijke opbrengsten én financiële informatie op een natuurlijke manier bij elkaar. Financiële informatie kan op casusniveau direct gerelateerd worden aan effecten en ervaringen. Dat voorkomt een eenzijdige financiële invalshoek. De Effectencalculator kan bijvoorbeeld gebruikt worden als onderbouwing van een maatschappelijke business case of MKBA, of als hoeksteen in onderzoek met een mixed method-opzet.

4) De Effectencalculator is in staat om ‘jeugdige’, innovatieve aanpakken te evalueren. De informatievoorziening is dan meestal nog niet op orde. Maar de eerste ervaring is er wel. En die registreert de Effectencalculator nauwkeurig.

5) De Effectencalculator biedt een waardevol moment van reflectie en inzicht terug. Met de Effectencalculator komt een onderzoeker niet alleen onderzoeksinformatie halen bij betrokkenen. Door een verdiepende, open dialoog kan hij/zij ook iets teruggeven aan respondenten: een moment van reflectie op het eigen werk of het doorlopen proces. “Goh, wat zijn we eigenlijk ver gekomen.” “Interessant, dat is de eerste keer dat ik dat perspectief zie..”