Nieuwe trainingsmomenten

Naambord ECEr komen steeds meer Effectencalculateurs! De eerste helft van 2015 zijn zo’n 50 mensen in training (geweest) als Effectencalculateur. Er is veel belangstelling om het instrument ook in te zetten als verbeterinstrument: “Stel, we hadden het anders aangepakt, wat is dan de winst?”. Ook blijkt het instrument breed inzetbaar. Tot nu toe deden beleidsmakers, uitvoerende professionals, onderzoekers, adviseurs en controllers mee.

Na de training en het tweemaal toepassen, mogen zij zich ook ‘beëdigd Effectencalculateur’ noemen.

Voor de tweede helft van 2015 zijn nieuwe data gepland in september/oktober en in november. Zie training.