Effectencalculator in het nieuws

Het is te merken dat de Effectencalculator een vaste plek in de gereedschapskist van het sociale domein heeft. Zo verschenen onlangs twee artikelen waarin het instrument centraal staat.

Zo is in de periodiek van Spectrum Elan ‘de Anderslander’ onder meer te lezen wat de ervaringen en onderbuikgevoelens in Zutphen zijn. Daar zetten ze de Effectencalculator in om de sociale wijkteams te evalueren.

En in Sozio – het vakblad voor sociale en pedagogische beroepen – staat een interview met Jochum Deuten, één van de grondleggers van het instrument. Dit interview is hier te downloaden.

voorkant-de-anderslandervoorkant-sozio_Pagina_1