Schulden achtergrond

voorkant Huishoudens in de rode cijfers 2015In veel casusbesprekingen rond de Effectencalculator komen ook de schulden op tafel. Als oorzaak, maar ook als gevolg. Het vandaag verschenen rapport ‘Huishoudens in de rode cijfers 2015‘ zet de actuele situatie nog eens gedegen op een rij. Met name hoofdstuk 5 t/m 8 zijn voor de Effectencalculateur waardevolle achtergrondinformatie.

Zo wordt geconstateerd dat schulden vaak ontstaan door “een combinatie van omgevingsfactoren, bewust en onbewust gedrag, onverwachte gebeurtenissen (life-events) en in de persoon gelegen factoren”. Iets wat vaak ook mooi zichtbaar in de ‘geeltjes’ die op de Effectencalculator geplakt worden. Het rapport schetst vier clusters van oorzaken:

oorzaak schulden

Ook wordt een oproep gedaan om meer te doen aan preventie en worden mogelijkheden geschetst. Met een sessie rond de Effectencalculator zou de winst daarvan mooi zichtbaar gemaakt kunnen worden… Wie pakt de handschoen op?