Dertien punten voor Tilburg, en veel meer…

voorkant-ToegangIn 2015 onderzochten Jochum Deuten en Maarten Kwakernaak, samen met een klein legertje Effectencalculateurs, 35 cliëntcasussen van de Tilburgse Toegang. Deze huishoudens, met een meervoudige vraag werden ondersteund vanuit de teams in de wijken. Deze casussen zijn nauwgezet geanalyseerd met behulp van de Effectencalculator; vaak samen met de bewoner erbij.

werkdruk-ToegangDeze kwalitatieve analyse bracht onder meer aan het licht wat nu precies de veroorzakende factoren van de gevoelde werkdruk waren. Maar ook wat de mogelijke consequenties daarvan zijn. Ook werd duidelijk dat het ‘één coördinator’-principe erg gewaardeerd werd door bewoners. Een ander opmerkelijk gegeven: het integraal werken zorgt voor een breed landschap van partijen. Een beperkte inventarisatie liet al 65(!) soorten partijen zien waar een professionals mee te maken kan krijgen.

Het rapport is hier te downloaden.