Effectencalculator in de polder

voorkant-doenOok binnen het Lectoraat Klantenperspectief in Ondersteuning en Zorg van de Hogeschool Windesheim Flevoland beheersen ze het Effectencalculateurschap. Toen de gemeente Noordoostpolder vroeg om een evaluatie van hun DOEN-teams, was ook snel duidelijk dat de Effectencalculator daar een onderdeel van werd. In een op maat gemaakte versie (‘de effectenmonitor’) is bij 10 trajecten (met 16 ‘start’hulpvragen) nauwkeurig gekeken naar de mate waarin de werkelijke werkwijze en resultaten overeenkomen met de beoogde werkwijze. Ook de samenwerking en de ervaring van de cliënt werden onder de loep genomen.
De Effectencalculator werd gecombineerd met interviews, een semi-gestructureerde enquête en bureau-onderzoek.

Het gebruik van de Effectencalculator leverde waardevolle gesprekken op. En voor de evaluatie bleek het een rijke informatiebron. De betrokken lector Lineke Verkooijen constateert terugblikkend: “De effectencalculator is een prima hulpmiddel gebleken om in de vorm van een effectenmonitor mede inhoud te geven aan action learning. We gaan er dan ook zeker mee door.”

Na het rapport werd de dialoog voortgezet. Maar liefst vier keer werd het rapport doorgesproken:

  • met ambtenaren (ca. 10),
  • het voltallige college van B&W,
  • het bestuurlijk overleg (wethouder + bestuurders betrokken zorg- en welzijnsorganisaties) en
  • en de gemeenteraad + toehoorders (ca 45 personen).

Nieuwsgierig? Lees dan hier het rapport.