Nieuwe wegen ggz en opvang zet effectencalculator in bij samenwerkingsinitiatieven

logo nieuwe-wegen-ggz-en-opvang-logoAfgelopen week werden 14 mensen van het programma Nieuwe wegen GGZ en opvang getraind in de kunsten van de Effectencalculator. Binnen dit programma werken publieke kennisorganisaties als Trimbos, Movisie en Phrenos samen met diverse lokale partijen.

De kersverse Effectencalculateurs gaan op diverse plekken in het land casuïstiek onderzoeken om zicht te krijgen op de effecten van uiteenlopende innovatieve aanpakken.

Sowieso merken we dat interne trainingstrajecten in de belangstelling staan. Steeds meer partijen ontdekken de veelzijdige kracht van het instrument.

Meer informatie: