Twee nieuwe onderzoeken met de Effectencalculator

Twee rapporten van onderzoeken met de Effectencalculator zijn weer openbaar.

logo EpeVorig jaar deden we onderzoek voor de gemeente Epe. In de periode april tot en met augustus 2017 werden 20 verhalen opgehaald van mensen die ondersteuning ontvingen vanuit de toegang in de gemeente Epe. Daarbij ging het om de complexere, meervoudige hulpvragen rondom Wmo, jeugd, schulden, werk en inkomen.
Het rapport beschrijft de bevindingen uit deze verhalen. Deze zijn geordend rond de strategische doelen in het beleid van de gemeente Epe:

  • Tevredenheid van de inwoner
  • Zelfredzaamheid
  • Laagdrempelig en dichtbij
  • Organisatie van regie
  • Integraal en ontschot werken
  • Preventie

De casuïstiek werd grotendeels opgehaald door professionals vanuit de Toegang zelf, nadat ze getraind waren als Effectencalculateur. De ambitie is om deze vaardigheid in de toekomst vaker in te zetten voor de eigen ‘monitoring’.

Download het rapport: Eindrapportage Epe – definitief – 12 oktober 2017


logo nijkerk

In de gemeente Nijkerk hebben de vier gebiedsteams een centrale rol gekregen op het gebied van maatschappelijke ondersteuning en zorg voor jeugd. De gemeente wilde graag weten hoe dat verloopt en hoe de beoogde werkwijze uit de verf komt.

Daarvoor zijn 15 verhalen van inwoners nauwkeurig opgetekend, samen met de betrokkenen, rond de Effectencalculator. Daarnaast werden drie panelgesprekken gevoerd met gebiedsteammedewerkers en beleidsmedewerkers van de gemeente. In dit rapport vindt u de bevindingen van dit onderzoek.

Download het rapport: Eindrapportage kwalitatieve evaluatie gebiedsteams Nijkerk – 14 december 2017

Daarnaast werden ook andere onderzoeken gedaan; zie de website van de gemeente zelf:  https://www.nijkerk.eu/inwoners/evaluatie-gebiedsteams_43400/