Bijzondere training EC voor GGZ/opvang/beschermd wonen

Komend najaar volgen acht medewerkers van Kwintes een training Effectencalculator. Kwintes doet dit graag met collega-organisaties uit de wereld van GGZ/opvang/beschermd wonen. Er is in principe nog plek voor ongeveer vier mensen.

De training volgt de opzet van de reguliere training. Het is belangrijk dat de deelnemer al enige onderzoekscompetenties heeft en het helpt als er al onderzoeksvragen leven bij de organisatie.

Datum en locatie in nader overleg.

Belangstelling voor een bijzondere training? Neem contact op met Jochum Deuten.