Werk, inkomen en sociaal werk… werkt dat samen?

voorkant Beweging in de molenIn 2018 is in opdracht van de gemeente Arnhem de pilot Maat Werkt geëvalueerd. Binnen de pilot wordt multidisciplinair samengewerkt tussen wijkcoaches, medewerkers van Werk & Inkomen en de UWV. Doel van de pilot is het vergroten van de mogelijkheden tot het leveren van een maatschappelijke bijdrage door mensen die langdurig afhankelijk zijn van een uitkering.

Voor de evaluatie zijn 9 casussen in beeld gebracht met de Effectencalculator. De focus lag op het inhoudelijk leren en op de ervaren meerwaarde van de aanpak. De financiën zijn daarom maar heel beperkt in beeld gebracht.

De onderzoeksvraag die centraal stond is: ‘Wat is de ervaren en verwachte meerwaarde van de wijkgerichte samenwerking van Maat Werkt in Klarendal, zowel op het niveau van de inwoner als op het niveau van de samenwerking?’

Download hier het rapport.