Nieuwe trainingsdata

Binnenkort bieden we weer een training Effectencalculator aan. Meld u aan via de trainingspagina of benader ons voor meer informatie!

Mijlpaal: meer dan 50 toepassingen in het land

IMG_5641Onlangs was er weer een bijeenkomst van de vakgemeenschap Effectencalculator. Actieve gebruikers van de Effectencalculator kropen bij elkaar om ervaringen uit te wisselen en nieuwe ideeën te bespreken. Ook konden weer enkele certificaten uitgereikt worden.

Altijd een mooi moment om op een rij te zetten wie waar bezig is. En zo kwamen we boven de vijftig toepassingen uit. Een mooie mijlpaal.

Die maakt duidelijk dat het instrument waardevol blijft voor tal van evaluatie-onderzoeken en praktijkvragen. En zorgt voor vele mooie gesprekken, zo hoorden we weer van de Effectencalculateurs. Op naar de volgende mijlpaal!

kaartje_toepassing_EC_mei2019Het kaartje is te vinden onder de tab Effectencalculator.

Werk, inkomen en sociaal werk… werkt dat samen?

voorkant Beweging in de molenIn 2018 is in opdracht van de gemeente Arnhem de pilot Maat Werkt geëvalueerd. Binnen de pilot wordt multidisciplinair samengewerkt tussen wijkcoaches, medewerkers van Werk & Inkomen en de UWV. Doel van de pilot is het vergroten van de mogelijkheden tot het leveren van een maatschappelijke bijdrage door mensen die langdurig afhankelijk zijn van een uitkering.

Voor de evaluatie zijn 9 casussen in beeld gebracht met de Effectencalculator. De focus lag op het inhoudelijk leren en op de ervaren meerwaarde van de aanpak. De financiën zijn daarom maar heel beperkt in beeld gebracht.

De onderzoeksvraag die centraal stond is: ‘Wat is de ervaren en verwachte meerwaarde van de wijkgerichte samenwerking van Maat Werkt in Klarendal, zowel op het niveau van de inwoner als op het niveau van de samenwerking?’

Download hier het rapport.

Nieuw werkblad, prijslijst en applicatie!

Per vandaag hebben wij de drie belangrijkste producten geüpdatet!

Het werkblad Effectencalculator – het belangrijkste gereedschap van de calculateur – is versimpeld en bijgeschaafd. Download hem op de besloten pagina voor calculateurs.

De maatschappelijke prijslijst heeft een aantal nieuwe prijzen. Zo kun je een uurtje schoonmaker erop vinden, de Begeleide Omgangsregeling (BOR), een diagnose dyslexie, curlatele en bewindvoering nu vinden op de lijst.

De applicatie is geüpdatet naar wensen die wij van calculateurs uit het land hebben ontvangen. De verbinding is nu volledig versleuteld, waarmee de inhoud nog veiliger is geworden. Daarnaast zijn een aantal nieuwe functies geïmplementeerd. Het is nu bijvoorbeeld mogelijk om een tweede ‘referentiescenario’ toe te voegen en er zijn meer mogelijkheden de PDF rapportage aan te vullen met kwalitatieve informatie.

Effectencalculator: het boek!

Afgelopen maandag verscheen “De Effectencalculator: Evaluatie Nieuwe Stijl”. In deze publicatie vertellen wij over het instrument Effectencalculator. Naast een uitleg over foto (9)de toepassing doen wij de achterliggende theorie en methodiek uit de doeken. Ook geven wij inzicht in de totstandkoming van het instrument. In het nawoord blikken wij vooruit op de toekomst: hoe kan het instrument ingezet blijven worden in het sociaal domein, en door wie? Bestel of download het hier via Movisie!

Wilt u ook Effectencalculateur worden? Meld u dan aan voor de training.

8 Effectencalculateurs gecertificeerd!

Afgelopen dinsdag 20 januari is de eerste lichting Effectencalculateurs gecertificeerd. certDe overhandiging van certificaten vond plaats tijdens de Miniconferentie Effectencalculator in Nijmegen. Acht personen kunnen de Effectencalculator zelfstandig toepassen, en zijn bekwaam in gesprekstechniek, evalueren in praktijk, bedienen rekenmodel en het uitwerken van casussen:

Joep Binkhorst
Tineke Bouwes
Carla van den Braak
Elma van Dongen
Jan Joore
Rian Peeters
Marije Schotpoort
Gideon Visser

Van harte gefeliciteerd!

Wilt u zelf ook gecertificeerd Effectencalculateur worden? Kijk op http://www.effectencalculator.nl/training voor het trainingsaanbod.

Rotterdamse wijkteams: voorzichtige start, veel potentie

Op basis van een analyse van 13 Rotterdamse cases blijkt de aanpak met wijkteams voorzichtig efficiënter en effectiever dan de klassieke lokale aanpak. De 13 cases zijn onderzocht door middel van de effectencalculator. Het maatschappelijk rendement van de Rotterdams wijkteams komt uit op 4% tot 15%. Deze uitkomsten zijn relatief laag in vergelijking met eerdere analyses. In ongeveer de helft van de cases constateren de onderzoekers dat er vanuit het wijkteam nauwelijks anders wordt gewerkt. Dat maakt dat er geen verschillen zichtbaar zijn met de meer klassieke aanpak. Met name organisatorisch is er nog een hoop te winnen. Daarbij is een van de conclusies dat de verwachte verschuiving naar mantelzorg onvoldoende uit de verf komt. De gemeente is hier reeds vol mee aan de slag gegaan.

Uit de analyse blijkt verder dat het van groot belang is om duidelijke kaders te bieden voor het goed functioneren van wijkteams. Het is belangrijk dat alle partijen weten waar ze aan toe zijn. Verder blijkt ondubbelzinnig dat er veel meerwaarde gerealiseerd kan worden als vraagstukken met betrekking tot werk en inkomen in lijn met wijkteamprincipes kunnen worden opgepakt. Tenslotte is een belangrijke conclusie van het onderzoek dat huishoudens niet uit het oog verloren moeten worden, ook al lijkt het voorlopig goed met ze te gaan. Het maatschappelijk rendement van een zogenaamde ‘waakvlamfunctie’ is groot.

Businesscases wijkteams Rotterdam 310714

Businesscases wijkteams Rotterdam Uitwerking 13 cases

Analyses en trainingen

effectencalculator-analyse-en-training-brochure-feb-2014 - 01_Pagina_1Vanaf nu is het mogelijk om een analyse uit te laten voeren of een training te krijgen van de Ontwikkelwerkplaats Effectencalculator. Wilt u ook met Evaluatie Nieuwe Stijl aan de slag? Wilt u zelf leren werken met de Effectencalculator, of wilt u een analyse op maat van een groep getrainde professionals? Wij komen graag bij u langs!

Klik hier voor meer informatie.

Interview Jochum Deuten

Effecteur Jochum Deuten gaf een workshop bij de Werkconferentie Wijkbudgettering. In een kort interview vertelt hij over de essentie van de Effectencalculator, en zijn ervaringen tot nu toe.

Utrechts gebruik

Dit voorjaar is de effectanalyse van de Utrechtse Buurtteams afgerond. De Effectencalculator stond daarin centraal. Zo’n 70 professionals beschreven 20 cases, verdeeld over het Buurtteam Krachtig en het Buurtteam Jeugd en Gezin. Daarmee is het tot nu toe de enige effectanalyse in Nederland die niet gebouwd is op diverse aannames, maar op de situaties van èchte mensen.
Bij elkaar geven ze een goed beeld van de winst die mogelijk is met een goede inzet van wijk- en buurtteams.

De analyse is uitgevoerd door het Verwey Jonker Instituut, Ecorys en Jochum Deuten Advies & onderzoek. Voor meer informatie en de rapporten kijkt u op:
Goede hulp is veel waard; Evaluatie na één jaar Utrechtse Buurtteams Jeugd & Gezin
– Het is de integrale aanpak die werkt; Evaluatie na één jaar Utrechtse Buurtteams krachtig