Nieuw: maatschappelijke prijzen van een beul

kosten martelenOok vroeger waren er prijzen voor maatschappelijke diensten. Zo was 3 oktober j.l. te lezen in het Eindhovens Dagblad …

“Beul was een regulier beroep, in 1595, met bijkomende beroepskosten. De beul uit Roermond, die rond 1595 aan de slag kon in het Peelkwartier, zal tarieven berekend hebben die in de buurt liggen van wat in die tijd in Vlaanderen gebruik was.”

De volgende kosten kunnen toegevoegd worden aan de prijslijst (een gulden in die dagen kan omgerekend worden naar ongeveer zestien euro nu):

  • Tortuur overdag kostte 5 gulden (€ 80), nachtwerk kwam op 8 gulden (€ 128).
  • Gewone geseling: 3 gulden (€ 48).
  • Geseling met strop om de hals: 4 gulden (€ 64)
  • Gloeiende tangen erbij: 6 gulden (€ 96)
  • Executie met vuur, wurgen, plaatsen op het rad of verbranden tot as: 24 gulden (€ 384).
  • Zelfmoordenaar naar het veld slepen en ophangen: 9 gulden (€ 144)
  • De reiskostenvergoeding kwam daar op een gulden per mijl (mijl is loopafstand van een uur in die tijd, dus ongeveer € 3 per km).

Dat loopt aardig in de pas met andere maatschappelijke diensten tegenwoordig… Afgezien van de reiskosten, maar het zal voor de beul ook flink gesleep zijn geweest. Misschien had een wijk-beul de kosten kunnen drukken?

Wie betaalt dat nu? – 3

Op zoek naar informatie bij de prijskaartjes? GGZ Centraal heeft een mooi overzicht wie nu wat betaalt in de geestelijke gezondheidszorg…

Zowel als mooie pdf, als op een website:

ggz centraal

thumbnail GGZ kosten

Heeft het wijkteam effect?

voorkant-heeft-wijkteam-effectDat is een te simpele vraag, volgens Jochum Deuten en Wouter Vos, in een blogbijdrage voor Integrale Aanpak.

Het onderzoeksobject is zodanig ‘opgerekt’ dat klassieke evaluatie-opzetten in het slechtste geval tot frustratie en teleurstelling leiden bij de vragensteller, het onderzoeksobject zelf en de onderzoeker. Maar samen puzzelen, beginnen bij de basis, de cliënt, en kijken wat wel mogelijk, vooral in de sfeer van leren ontwikkelen; dat leidt tot waardevolle inzichten.

Een bijdrage om even bij te stil te staan, voor iedereen met evaluatieplannen in het moderne sociale domein…

Hier te lezen: www.integrale-aanpak.nl/bibliotheek/heeft-het-wijkteam-effect

Wie betaalt dat nu? – 2

afstemming WmoWlzZvWBij de uitwerking van casussen blijkt eens te meer dat er per 1 januari flink wat veranderd is in de financieringsstromen. Onlangs publiceerden we een mooi schema als hulpmiddel hierbij.

Effectencalculateur Anne Vrieze stuurde nog een ander mooi overzicht om de financierende partij te bepalen. Is het de Wmo, Wlz of toch de ZvW? Deze gebruikt ze onder meer in haar online Wmo opleiding www.optimaleondersteuningwmo.nl.

Dat kun je hier downloaden.

Andere overzichten blijven welkom!

Wie betaalt dat nu?

stroomschema financieringWie betaalt nu de dagbesteding van meneer? Wordt deze behandeling nu vergoed vanuit de Zorgverzekeringswet, of valt het onder de Wmo? Ingewikkeld… Maar wel noodzakelijk wil je zinnige dingen zeggen over mogelijke besparingen. Daarom is de financierende partij ook standaardonderdeel van de Effectencalculator.

Gelukkig zijn er dan toch weer tamelijk heldere schema’s te vinden. Zoals dit stroomschema.

Ken je meer van dit soort schema’s of een ander hulpmiddel om de financiering te vinden? Laat het ons weten!

Effectencalculator in het nieuws

Het is te merken dat de Effectencalculator een vaste plek in de gereedschapskist van het sociale domein heeft. Zo verschenen onlangs twee artikelen waarin het instrument centraal staat.

Zo is in de periodiek van Spectrum Elan ‘de Anderslander’ onder meer te lezen wat de ervaringen en onderbuikgevoelens in Zutphen zijn. Daar zetten ze de Effectencalculator in om de sociale wijkteams te evalueren.

En in Sozio – het vakblad voor sociale en pedagogische beroepen – staat een interview met Jochum Deuten, één van de grondleggers van het instrument. Dit interview is hier te downloaden.

voorkant-de-anderslandervoorkant-sozio_Pagina_1

Nieuwe trainingsmomenten

Naambord ECEr komen steeds meer Effectencalculateurs! De eerste helft van 2015 zijn zo’n 50 mensen in training (geweest) als Effectencalculateur. Er is veel belangstelling om het instrument ook in te zetten als verbeterinstrument: “Stel, we hadden het anders aangepakt, wat is dan de winst?”. Ook blijkt het instrument breed inzetbaar. Tot nu toe deden beleidsmakers, uitvoerende professionals, onderzoekers, adviseurs en controllers mee.

Na de training en het tweemaal toepassen, mogen zij zich ook ‘beëdigd Effectencalculateur’ noemen.

Voor de tweede helft van 2015 zijn nieuwe data gepland in september/oktober en in november. Zie training.

Effectanalyse Tilburgse TEAMs enthousiast ontvangen

Schermafbeelding 2015-03-13 om 10.44.48Vorige week werd de effectanalyse van de twee Tilburgse wijkteams officieel gepresenteerd. In 2014 werden 13 casussen van beide ‘TEAMs’ bekeken met de Effectencalculator. Daar waren 15 Effectencalculateurs (in opleiding) bij betrokken.

De analyse werd positief ontvangen. Niet alleen omdat blijkt dat bewoners beter worden geholpen, op een – door de bank genomen -goedkopere wijze. Ook de manier van evalueren, met een goed gesprek rond de Effectencalculator, werd erg gewaardeerd door de aanwezige professionals. Ook het Brabants Dagblad besteedde er aandacht aan.

Tilburg heeft de TEAM-aanpak ondertussen flink opgeschaald naar andere wijken.

Download het rapport hier: Eindrapport effectanalyse TEAMs – 28 januari 2015

Data bekend nieuwe training

Voor de zomervakantie is er nog een kans om de training tot Effectencalculateur te volgen!

We hebben de volgende nieuwe data geprikt:

  • Datum Basistraining: dinsdag 19 mei 2015 – ochtend & middag
  • Datum Instrumenttraining: dinsdag 16 juni 2015 – ochtend

Kijk hier voor meer informatie over het trainingstraject.

De Effectencalculator…

– neemt de effectiviteit van projecten in het sociale domein onder de loep
– is bij uitstek geschikt voor interventies waarbij elke casus een andere aanpak vereist (zoals sociale wijkteams)
– toont aan waar de meerwaarde ligt voor bewoners
– geeft inzicht in de financiële opbrengsten
– stimuleert het vakmatige gesprek tussen professionals

De Ontwikkelwerkplaats Effectencalculator is aangesloten bij de Wmo Werkplaatsen.
logo-Wmo-werkplaatsen-CMYK