Nieuwe trainingsdata

Dit najaar bieden wij weer een training Effectencalculator aan. Meld u aan via de trainingspagina of benader ons voor meer informatie!

Mijlpaal: meer dan 50 toepassingen in het land

IMG_5641Onlangs was er weer een bijeenkomst van de vakgemeenschap Effectencalculator. Actieve gebruikers van de Effectencalculator kropen bij elkaar om ervaringen uit te wisselen en nieuwe ideeën te bespreken. Ook konden weer enkele certificaten uitgereikt worden.

Altijd een mooi moment om op een rij te zetten wie waar bezig is. En zo kwamen we boven de vijftig toepassingen uit. Een mooie mijlpaal.

Die maakt duidelijk dat het instrument waardevol blijft voor tal van evaluatie-onderzoeken en praktijkvragen. En zorgt voor vele mooie gesprekken, zo hoorden we weer van de Effectencalculateurs. Op naar de volgende mijlpaal!

kaartje_toepassing_EC_mei2019Het kaartje is te vinden onder de tab Effectencalculator.

Werk, inkomen en sociaal werk… werkt dat samen?

voorkant Beweging in de molenIn 2018 is in opdracht van de gemeente Arnhem de pilot Maat Werkt geëvalueerd. Binnen de pilot wordt multidisciplinair samengewerkt tussen wijkcoaches, medewerkers van Werk & Inkomen en de UWV. Doel van de pilot is het vergroten van de mogelijkheden tot het leveren van een maatschappelijke bijdrage door mensen die langdurig afhankelijk zijn van een uitkering.

Voor de evaluatie zijn 9 casussen in beeld gebracht met de Effectencalculator. De focus lag op het inhoudelijk leren en op de ervaren meerwaarde van de aanpak. De financiën zijn daarom maar heel beperkt in beeld gebracht.

De onderzoeksvraag die centraal stond is: ‘Wat is de ervaren en verwachte meerwaarde van de wijkgerichte samenwerking van Maat Werkt in Klarendal, zowel op het niveau van de inwoner als op het niveau van de samenwerking?’

Download hier het rapport.

Het Vizier: nieuwe handleiding voor het scherpstellen van het project, de monitor en de evaluatie

thumb_Het_Vizier_apr2018Veel mensen die aan de slag zijn of willen met de Effectencalculator worstelen ook met de vraag die gesteld wordt vóór het gebruik van het instrument… Hoe zet ik een goede monitoring en evaluatie (‘M&E’) op?

Wat is de opbrengst van de gemeentelijke plannen? Is de kwaliteit voor de klanten écht beter geworden? Zijn de kosten écht omlaaggegaan? Wat heeft gewerkt, wat niet? Hoe breng je dat in kaart?

Platform31 en Rebel Group schreven een snelle, praktische handleiding voor het starten met M&E. Het Vizier – Monitoring en evaluatie helpt om de focus van monitoring en evaluatie scherp te krijgen.

 

Twee nieuwe onderzoeken met de Effectencalculator

Twee rapporten van onderzoeken met de Effectencalculator zijn weer openbaar.

logo EpeVorig jaar deden we onderzoek voor de gemeente Epe. In de periode april tot en met augustus 2017 werden 20 verhalen opgehaald van mensen die ondersteuning ontvingen vanuit de toegang in de gemeente Epe. Daarbij ging het om de complexere, meervoudige hulpvragen rondom Wmo, jeugd, schulden, werk en inkomen.
Het rapport beschrijft de bevindingen uit deze verhalen. Deze zijn geordend rond de strategische doelen in het beleid van de gemeente Epe:

  • Tevredenheid van de inwoner
  • Zelfredzaamheid
  • Laagdrempelig en dichtbij
  • Organisatie van regie
  • Integraal en ontschot werken
  • Preventie

De casuïstiek werd grotendeels opgehaald door professionals vanuit de Toegang zelf, nadat ze getraind waren als Effectencalculateur. De ambitie is om deze vaardigheid in de toekomst vaker in te zetten voor de eigen ‘monitoring’.

Download het rapport: Eindrapportage Epe – definitief – 12 oktober 2017


logo nijkerk

In de gemeente Nijkerk hebben de vier gebiedsteams een centrale rol gekregen op het gebied van maatschappelijke ondersteuning en zorg voor jeugd. De gemeente wilde graag weten hoe dat verloopt en hoe de beoogde werkwijze uit de verf komt.

Daarvoor zijn 15 verhalen van inwoners nauwkeurig opgetekend, samen met de betrokkenen, rond de Effectencalculator. Daarnaast werden drie panelgesprekken gevoerd met gebiedsteammedewerkers en beleidsmedewerkers van de gemeente. In dit rapport vindt u de bevindingen van dit onderzoek.

Download het rapport: Eindrapportage kwalitatieve evaluatie gebiedsteams Nijkerk – 14 december 2017

Daarnaast werden ook andere onderzoeken gedaan; zie de website van de gemeente zelf:  https://www.nijkerk.eu/inwoners/evaluatie-gebiedsteams_43400/

 

 

Mijlpaal: 20e training Effectencalculator

Steeds meer professionals en organisaties weten de Effectencalculator te vinden als hulpmiddel om hun meerwaarde inzichtelijk te maken. Er is dan ook veel belangstelling voor trainingen. En zo kon het gebeuren dat we gisteren alweer de 20e training mochten verzorgen. Een kleine mijlpaal!

Vooral de ‘in company’-varianten staan in de belangstelling. Bijvoorbeeld om casusbespreking voor intervisie gestructureerder aan te pakken. Bijvoorbeeld om lokale praktijken te ondersteunen vanuit een landelijke onderzoeksprogramma. Bijvoorbeeld om eigen onderzoekers van nieuw gereedschap te voorzien.
Daarbij is het mooi om te zien dat het domein van toepassing ook steeds breder wordt: beschermd wonen, GGZ, maatschappelijke opvang, publieke gezondheid. Dat geeft vast weer mooie opbrengsten in 2018…

 

 

Nieuwe wegen ggz en opvang zet effectencalculator in bij samenwerkingsinitiatieven

logo nieuwe-wegen-ggz-en-opvang-logoAfgelopen week werden 14 mensen van het programma Nieuwe wegen GGZ en opvang getraind in de kunsten van de Effectencalculator. Binnen dit programma werken publieke kennisorganisaties als Trimbos, Movisie en Phrenos samen met diverse lokale partijen.

De kersverse Effectencalculateurs gaan op diverse plekken in het land casuïstiek onderzoeken om zicht te krijgen op de effecten van uiteenlopende innovatieve aanpakken.

Sowieso merken we dat interne trainingstrajecten in de belangstelling staan. Steeds meer partijen ontdekken de veelzijdige kracht van het instrument.

Meer informatie: