Goede casusvoorbeelden voor MEE

thumbnail MEE - juni 2016Zoals zoveel zorg- en welzijnsinstellingen gaat MEE Veluwe-IJsseloevers weer het gesprek met gemeenten aan voor de nieuwe contracten. Daarbij zocht ze handzaam materiaal om snel en aansprekend duidelijk te maken welke meerwaarde MEE kan hebben.

Met behulp van de Effectencalculator zijn zes casussen beschreven. Samen geven de casussen een goed voorbeeld van het dienstenpakket van MEE. Door het verhaal van echte personen centraal te zetten, samen met de zakelijke kant ervan, kan makkelijk duidelijk gemaakt worden waar de waarde van MEE kan liggen.
Drie extra casussen zijn in maak.

MEE heeft de casusbeelden zelf in een ‘infographic’ vertaald. Het materiaal is hier te bekijken.

Wat werkt tegen armoede?

voorkantje armoedeProblemen rond geld en armoede komen we heel veel tegen rond de Effectencalculator. Activiteiten als bewindvoering, ‘WSNP’, schuldhulpverlening, voedselbank zien we dan al snel op de postits verschijnen.

Eerder berichten we al over “Waarom arme mensen domme dingen doen…”

Nu de Effectencalculator steeds vaker ingezet wordt als verbeter-instrument is het ook wel interessant te weten wat nu echt werkt als je iemand uit de armoede wilt brengen. Jurriaan Omlo heeft dat eens goed op een rij gezet in een nieuwe Movisie-dossier: Wat werkt bij de aanpak van armoede. Met de genoemde activiteiten kom je er duidelijk niet…

Of zie zijn bijdrage op socialevraagstukken.nl.

Effectencalculator: het boek!

Afgelopen maandag verscheen “De Effectencalculator: Evaluatie Nieuwe Stijl”. In deze publicatie vertellen wij over het instrument Effectencalculator. Naast een uitleg over foto (9)de toepassing doen wij de achterliggende theorie en methodiek uit de doeken. Ook geven wij inzicht in de totstandkoming van het instrument. In het nawoord blikken wij vooruit op de toekomst: hoe kan het instrument ingezet blijven worden in het sociaal domein, en door wie? Bestel of download het hier via Movisie!

Wilt u ook Effectencalculateur worden? Meld u dan aan voor de training.

Nieuwe prijslijst

mts-prijslijst-18

Zojuist is versie 18 van de maatschappelijke prijslijst op de website gezet. Wat is veranderd:

 • nieuwe prijzen zorg
 • nieuwe prijzen jeugd
 • nieuwe prijzen wonen
 • enkele prijzen, waar een goede bron ontbrak, zijn verwijderd
 • van elke prijs is nu een bron bekend (op te vragen via info@effectencalculator.nl)

We houden ons nog altijd aanbevolen voor nieuwe en betere prijzen!

Schulden achtergrond

voorkant Huishoudens in de rode cijfers 2015In veel casusbesprekingen rond de Effectencalculator komen ook de schulden op tafel. Als oorzaak, maar ook als gevolg. Het vandaag verschenen rapport ‘Huishoudens in de rode cijfers 2015‘ zet de actuele situatie nog eens gedegen op een rij. Met name hoofdstuk 5 t/m 8 zijn voor de Effectencalculateur waardevolle achtergrondinformatie.

Zo wordt geconstateerd dat schulden vaak ontstaan door “een combinatie van omgevingsfactoren, bewust en onbewust gedrag, onverwachte gebeurtenissen (life-events) en in de persoon gelegen factoren”. Iets wat vaak ook mooi zichtbaar in de ‘geeltjes’ die op de Effectencalculator geplakt worden. Het rapport schetst vier clusters van oorzaken:

oorzaak schulden

Ook wordt een oproep gedaan om meer te doen aan preventie en worden mogelijkheden geschetst. Met een sessie rond de Effectencalculator zou de winst daarvan mooi zichtbaar gemaakt kunnen worden… Wie pakt de handschoen op?

Nieuw: maatschappelijke prijzen van een beul

kosten martelenOok vroeger waren er prijzen voor maatschappelijke diensten. Zo was 3 oktober j.l. te lezen in het Eindhovens Dagblad …

“Beul was een regulier beroep, in 1595, met bijkomende beroepskosten. De beul uit Roermond, die rond 1595 aan de slag kon in het Peelkwartier, zal tarieven berekend hebben die in de buurt liggen van wat in die tijd in Vlaanderen gebruik was.”

De volgende kosten kunnen toegevoegd worden aan de prijslijst (een gulden in die dagen kan omgerekend worden naar ongeveer zestien euro nu):

 • Tortuur overdag kostte 5 gulden (€ 80), nachtwerk kwam op 8 gulden (€ 128).
 • Gewone geseling: 3 gulden (€ 48).
 • Geseling met strop om de hals: 4 gulden (€ 64)
 • Gloeiende tangen erbij: 6 gulden (€ 96)
 • Executie met vuur, wurgen, plaatsen op het rad of verbranden tot as: 24 gulden (€ 384).
 • Zelfmoordenaar naar het veld slepen en ophangen: 9 gulden (€ 144)
 • De reiskostenvergoeding kwam daar op een gulden per mijl (mijl is loopafstand van een uur in die tijd, dus ongeveer € 3 per km).

Dat loopt aardig in de pas met andere maatschappelijke diensten tegenwoordig… Afgezien van de reiskosten, maar het zal voor de beul ook flink gesleep zijn geweest. Misschien had een wijk-beul de kosten kunnen drukken?

Wie betaalt dat nu? – 3

Op zoek naar informatie bij de prijskaartjes? GGZ Centraal heeft een mooi overzicht wie nu wat betaalt in de geestelijke gezondheidszorg…

Zowel als mooie pdf, als op een website:

ggz centraal

thumbnail GGZ kosten

Heeft het wijkteam effect?

voorkant-heeft-wijkteam-effectDat is een te simpele vraag, volgens Jochum Deuten en Wouter Vos, in een blogbijdrage voor Integrale Aanpak.

Het onderzoeksobject is zodanig ‘opgerekt’ dat klassieke evaluatie-opzetten in het slechtste geval tot frustratie en teleurstelling leiden bij de vragensteller, het onderzoeksobject zelf en de onderzoeker. Maar samen puzzelen, beginnen bij de basis, de cliënt, en kijken wat wel mogelijk, vooral in de sfeer van leren ontwikkelen; dat leidt tot waardevolle inzichten.

Een bijdrage om even bij te stil te staan, voor iedereen met evaluatieplannen in het moderne sociale domein…

Hier te lezen: www.integrale-aanpak.nl/bibliotheek/heeft-het-wijkteam-effect

Wie betaalt dat nu? – 2

afstemming WmoWlzZvWBij de uitwerking van casussen blijkt eens te meer dat er per 1 januari flink wat veranderd is in de financieringsstromen. Onlangs publiceerden we een mooi schema als hulpmiddel hierbij.

Effectencalculateur Anne Vrieze stuurde nog een ander mooi overzicht om de financierende partij te bepalen. Is het de Wmo, Wlz of toch de ZvW? Deze gebruikt ze onder meer in haar online Wmo opleiding www.optimaleondersteuningwmo.nl.

Dat kun je hier downloaden.

Andere overzichten blijven welkom!

Wie betaalt dat nu?

stroomschema financieringWie betaalt nu de dagbesteding van meneer? Wordt deze behandeling nu vergoed vanuit de Zorgverzekeringswet, of valt het onder de Wmo? Ingewikkeld… Maar wel noodzakelijk wil je zinnige dingen zeggen over mogelijke besparingen. Daarom is de financierende partij ook standaardonderdeel van de Effectencalculator.

Gelukkig zijn er dan toch weer tamelijk heldere schema’s te vinden. Zoals dit stroomschema.

Ken je meer van dit soort schema’s of een ander hulpmiddel om de financiering te vinden? Laat het ons weten!