Effectencalculator in de polder

voorkant-doenOok binnen het Lectoraat Klantenperspectief in Ondersteuning en Zorg van de Hogeschool Windesheim Flevoland beheersen ze het Effectencalculateurschap. Toen de gemeente Noordoostpolder vroeg om een evaluatie van hun DOEN-teams, was ook snel duidelijk dat de Effectencalculator daar een onderdeel van werd. In een op maat gemaakte versie (‘de effectenmonitor’) is bij 10 trajecten (met 16 ‘start’hulpvragen) nauwkeurig gekeken naar de mate waarin de werkelijke werkwijze en resultaten overeenkomen met de beoogde werkwijze. Ook de samenwerking en de ervaring van de cliënt werden onder de loep genomen.
De Effectencalculator werd gecombineerd met interviews, een semi-gestructureerde enquête en bureau-onderzoek.

Het gebruik van de Effectencalculator leverde waardevolle gesprekken op. En voor de evaluatie bleek het een rijke informatiebron. De betrokken lector Lineke Verkooijen constateert terugblikkend: “De effectencalculator is een prima hulpmiddel gebleken om in de vorm van een effectenmonitor mede inhoud te geven aan action learning. We gaan er dan ook zeker mee door.”

Na het rapport werd de dialoog voortgezet. Maar liefst vier keer werd het rapport doorgesproken:

  • met ambtenaren (ca. 10),
  • het voltallige college van B&W,
  • het bestuurlijk overleg (wethouder + bestuurders betrokken zorg- en welzijnsorganisaties) en
  • en de gemeenteraad + toehoorders (ca 45 personen).

Nieuwsgierig? Lees dan hier het rapport.

Dertien punten voor Tilburg, en veel meer…

voorkant-ToegangIn 2015 onderzochten Jochum Deuten en Maarten Kwakernaak, samen met een klein legertje Effectencalculateurs, 35 cliëntcasussen van de Tilburgse Toegang. Deze huishoudens, met een meervoudige vraag werden ondersteund vanuit de teams in de wijken. Deze casussen zijn nauwgezet geanalyseerd met behulp van de Effectencalculator; vaak samen met de bewoner erbij.

werkdruk-ToegangDeze kwalitatieve analyse bracht onder meer aan het licht wat nu precies de veroorzakende factoren van de gevoelde werkdruk waren. Maar ook wat de mogelijke consequenties daarvan zijn. Ook werd duidelijk dat het ‘één coördinator’-principe erg gewaardeerd werd door bewoners. Een ander opmerkelijk gegeven: het integraal werken zorgt voor een breed landschap van partijen. Een beperkte inventarisatie liet al 65(!) soorten partijen zien waar een professionals mee te maken kan krijgen.

Het rapport is hier te downloaden.

 

 

Nieuw werkblad, prijslijst en applicatie!

Per vandaag hebben wij de drie belangrijkste producten geüpdatet!

Het werkblad Effectencalculator – het belangrijkste gereedschap van de calculateur – is versimpeld en bijgeschaafd. Download hem op de besloten pagina voor calculateurs.

De maatschappelijke prijslijst heeft een aantal nieuwe prijzen. Zo kun je een uurtje schoonmaker erop vinden, de Begeleide Omgangsregeling (BOR), een diagnose dyslexie, curlatele en bewindvoering nu vinden op de lijst.

De applicatie is geüpdatet naar wensen die wij van calculateurs uit het land hebben ontvangen. De verbinding is nu volledig versleuteld, waarmee de inhoud nog veiliger is geworden. Daarnaast zijn een aantal nieuwe functies geïmplementeerd. Het is nu bijvoorbeeld mogelijk om een tweede ‘referentiescenario’ toe te voegen en er zijn meer mogelijkheden de PDF rapportage aan te vullen met kwalitatieve informatie.

Goede casusvoorbeelden voor MEE

thumbnail MEE - juni 2016Zoals zoveel zorg- en welzijnsinstellingen gaat MEE Veluwe-IJsseloevers weer het gesprek met gemeenten aan voor de nieuwe contracten. Daarbij zocht ze handzaam materiaal om snel en aansprekend duidelijk te maken welke meerwaarde MEE kan hebben.

Met behulp van de Effectencalculator zijn zes casussen beschreven. Samen geven de casussen een goed voorbeeld van het dienstenpakket van MEE. Door het verhaal van echte personen centraal te zetten, samen met de zakelijke kant ervan, kan makkelijk duidelijk gemaakt worden waar de waarde van MEE kan liggen.
Drie extra casussen zijn in maak.

MEE heeft de casusbeelden zelf in een ‘infographic’ vertaald. Het materiaal is hier te bekijken.

Wat werkt tegen armoede?

voorkantje armoedeProblemen rond geld en armoede komen we heel veel tegen rond de Effectencalculator. Activiteiten als bewindvoering, ‘WSNP’, schuldhulpverlening, voedselbank zien we dan al snel op de postits verschijnen.

Eerder berichten we al over “Waarom arme mensen domme dingen doen…”

Nu de Effectencalculator steeds vaker ingezet wordt als verbeter-instrument is het ook wel interessant te weten wat nu echt werkt als je iemand uit de armoede wilt brengen. Jurriaan Omlo heeft dat eens goed op een rij gezet in een nieuwe Movisie-dossier: Wat werkt bij de aanpak van armoede. Met de genoemde activiteiten kom je er duidelijk niet…

Of zie zijn bijdrage op socialevraagstukken.nl.

Effectencalculator: het boek!

Afgelopen maandag verscheen “De Effectencalculator: Evaluatie Nieuwe Stijl”. In deze publicatie vertellen wij over het instrument Effectencalculator. Naast een uitleg over foto (9)de toepassing doen wij de achterliggende theorie en methodiek uit de doeken. Ook geven wij inzicht in de totstandkoming van het instrument. In het nawoord blikken wij vooruit op de toekomst: hoe kan het instrument ingezet blijven worden in het sociaal domein, en door wie? Bestel of download het hier via Movisie!

Wilt u ook Effectencalculateur worden? Meld u dan aan voor de training.

Nieuwe prijslijst

mts-prijslijst-18

Zojuist is versie 18 van de maatschappelijke prijslijst op de website gezet. Wat is veranderd:

  • nieuwe prijzen zorg
  • nieuwe prijzen jeugd
  • nieuwe prijzen wonen
  • enkele prijzen, waar een goede bron ontbrak, zijn verwijderd
  • van elke prijs is nu een bron bekend (op te vragen via info@effectencalculator.nl)

We houden ons nog altijd aanbevolen voor nieuwe en betere prijzen!