Effectencalculator in het nieuws

Het is te merken dat de Effectencalculator een vaste plek in de gereedschapskist van het sociale domein heeft. Zo verschenen onlangs twee artikelen waarin het instrument centraal staat.

Zo is in de periodiek van Spectrum Elan ‘de Anderslander’ onder meer te lezen wat de ervaringen en onderbuikgevoelens in Zutphen zijn. Daar zetten ze de Effectencalculator in om de sociale wijkteams te evalueren.

En in Sozio – het vakblad voor sociale en pedagogische beroepen – staat een interview met Jochum Deuten, één van de grondleggers van het instrument. Dit interview is hier te downloaden.

voorkant-de-anderslandervoorkant-sozio_Pagina_1

Nieuwe trainingsmomenten

Naambord ECEr komen steeds meer Effectencalculateurs! De eerste helft van 2015 zijn zo’n 50 mensen in training (geweest) als Effectencalculateur. Er is veel belangstelling om het instrument ook in te zetten als verbeterinstrument: “Stel, we hadden het anders aangepakt, wat is dan de winst?”. Ook blijkt het instrument breed inzetbaar. Tot nu toe deden beleidsmakers, uitvoerende professionals, onderzoekers, adviseurs en controllers mee.

Na de training en het tweemaal toepassen, mogen zij zich ook ‘beëdigd Effectencalculateur’ noemen.

Voor de tweede helft van 2015 zijn nieuwe data gepland in september/oktober en in november. Zie training.

Effectanalyse Tilburgse TEAMs enthousiast ontvangen

Schermafbeelding 2015-03-13 om 10.44.48Vorige week werd de effectanalyse van de twee Tilburgse wijkteams officieel gepresenteerd. In 2014 werden 13 casussen van beide ‘TEAMs’ bekeken met de Effectencalculator. Daar waren 15 Effectencalculateurs (in opleiding) bij betrokken.

De analyse werd positief ontvangen. Niet alleen omdat blijkt dat bewoners beter worden geholpen, op een – door de bank genomen -goedkopere wijze. Ook de manier van evalueren, met een goed gesprek rond de Effectencalculator, werd erg gewaardeerd door de aanwezige professionals. Ook het Brabants Dagblad besteedde er aandacht aan.

Tilburg heeft de TEAM-aanpak ondertussen flink opgeschaald naar andere wijken.

Download het rapport hier: Eindrapport effectanalyse TEAMs – 28 januari 2015

Data bekend nieuwe training

Voor de zomervakantie is er nog een kans om de training tot Effectencalculateur te volgen!

We hebben de volgende nieuwe data geprikt:

  • Datum Basistraining: dinsdag 19 mei 2015 – ochtend & middag
  • Datum Instrumenttraining: dinsdag 16 juni 2015 – ochtend

Kijk hier voor meer informatie over het trainingstraject.

De Effectencalculator…

– neemt de effectiviteit van projecten in het sociale domein onder de loep
– is bij uitstek geschikt voor interventies waarbij elke casus een andere aanpak vereist (zoals sociale wijkteams)
– toont aan waar de meerwaarde ligt voor bewoners
– geeft inzicht in de financiële opbrengsten
– stimuleert het vakmatige gesprek tussen professionals

De Ontwikkelwerkplaats Effectencalculator is aangesloten bij de Wmo Werkplaatsen.
logo-Wmo-werkplaatsen-CMYK

Nieuwe maatschappelijke prijslijst

Maatschappelijke prijslijst 15_Pagina_1Afgelopen dinsdag, tijdens de Miniconferentie Effectencalculator, is ook de nieuwe maatschappelijke prijslijst gepresenteerd. Maar liefst 140 prijzen zijn op een rij gezet. Wat kost een voogdijschap? Of een huisarts? Of een prullenbak?

In tijden van ‘meer met minder’ is het natuurlijk wel nodig om te weten wat zaken kosten, ook in andere maatschappelijke domeinen. De maatschappelijke prijslijst geeft het overzicht.

We gaan door met verzamelen van de prijzen. Om bestaande prijzen te verbeteren en om nieuwe prijzen toe te voegen. We horen graag wat uw prijs is!

Het gebruik van de maatschappelijke prijslijst is vrij voor iedereen, maar wel voor eigen risico: lees de bijsluiter. Download de prijslijst hier.

IMG_2099

8 Effectencalculateurs gecertificeerd!

Afgelopen dinsdag 20 januari is de eerste lichting Effectencalculateurs gecertificeerd. certDe overhandiging van certificaten vond plaats tijdens de Miniconferentie Effectencalculator in Nijmegen. Acht personen kunnen de Effectencalculator zelfstandig toepassen, en zijn bekwaam in gesprekstechniek, evalueren in praktijk, bedienen rekenmodel en het uitwerken van casussen:

Joep Binkhorst
Tineke Bouwes
Carla van den Braak
Elma van Dongen
Jan Joore
Rian Peeters
Marije Schotpoort
Gideon Visser

Van harte gefeliciteerd!

Wilt u zelf ook gecertificeerd Effectencalculateur worden? Kijk op http://www.effectencalculator.nl/training voor het trainingsaanbod.

Gezocht: maatschappelijke prijzen

Onderdeel van de Effectencalculator is de maatschappelijke prijslijst. Van een bijproduct uitgegroeid tot een veel gebruikt hulpmiddel en geciteerde bron. Benieuwd naar de kosten van schuldhulpverlening of een ambulancerit? Binnenkort wordt de vernieuwde Maatschappelijke Prijslijst gepresenteerd. Kent u nog een prijs die niet mag ontbreken? Inzendingen zijn van harte welkom via http://www.effectencalculator.nl/contact.

Gezocht: Effectencalculateurs in de dop

Werken de wijkteams nu? Kom ik uit met mijn begroting? Hoe gaat het nu echt aan de keukentafel? U wilt uw transformaties en vernieuwingen in welzijn en zorg evalueren én verbeteren. U wilt de meerwaarde van een nieuwe werkwijze of interventie zichtbaar maken.

Op 10 februari 2015 start de training “Effectencalculator”, speciaal voor professionals in het sociaal domein. In deze training leren we u zelf met het instrument te werken om antwoorden te vinden op de bovenstaande vragen.

Het instrument
De Effectencalculator zet het klantverhaal centraal, en zorgt ervoor dat de focus ligt op het evalueren van de kwaliteit èn de kosten. Verschillende gemeenten (onder meer Utrecht, Rotterdam, Tilburg, Zutphen, Peel en Maas) gebruikten het om zicht te krijgen op de meerwaarde van bijvoorbeeld hun wijkteam-aanpak. Het instrument is speciaal ontworpen voor nieuwe aanpakken die draaien om ‘kanteling’, wijkaanpak en individuele arrangementen.

De Effectencalculator…
• bouwt vanuit het ‘echte werk’: de cliëntcasussen;
• betrekt actief de uitvoerenden en bewoners bij de evaluatie;
• geeft helderheid over de financiële consequenties en begroting;
• levert de bestuurlijke informatie om te praten over nieuwe financieringsarrangementen.

De training
Wilt u zelf Effectencalculateur worden? Tijdens het trainingstraject leert u de Effectencalculator van binnen en buiten kennen. U kunt het gesprek rond de Effectencalculator begeleiden en het rekenmodel bedienen. U kunt aangeven wat de evaluatieve waarde is van de uitkomsten en u weet wanneer u de Effectencalculator wel of niet kunt inzetten. De training bestaat uit:
• Basistraining (2 dagdelen): achtergrond en gespreksvoering;
• Instrumenttraining (1 dagdeel): omgaan met instrument en rekenmodel;
• Praktijkervaring: het instrument toepassen met collega’s uit het land op twee locaties, inclusief uw eigen gemeente?;
• Werken met de Maatschappelijke Prijslijst: hèt overzicht van maatschappelijke kosten en uurtarieven.

De eerstvolgende training start op dinsdag 10 februari 2015. De kosten bedragen 750 euro per deelnemer voor het gehele traject. Aanmelden: http://www.effectencalculator.nl/training.

Rotterdamse wijkteams: voorzichtige start, veel potentie

Op basis van een analyse van 13 Rotterdamse cases blijkt de aanpak met wijkteams voorzichtig efficiënter en effectiever dan de klassieke lokale aanpak. De 13 cases zijn onderzocht door middel van de effectencalculator. Het maatschappelijk rendement van de Rotterdams wijkteams komt uit op 4% tot 15%. Deze uitkomsten zijn relatief laag in vergelijking met eerdere analyses. In ongeveer de helft van de cases constateren de onderzoekers dat er vanuit het wijkteam nauwelijks anders wordt gewerkt. Dat maakt dat er geen verschillen zichtbaar zijn met de meer klassieke aanpak. Met name organisatorisch is er nog een hoop te winnen. Daarbij is een van de conclusies dat de verwachte verschuiving naar mantelzorg onvoldoende uit de verf komt. De gemeente is hier reeds vol mee aan de slag gegaan.

Uit de analyse blijkt verder dat het van groot belang is om duidelijke kaders te bieden voor het goed functioneren van wijkteams. Het is belangrijk dat alle partijen weten waar ze aan toe zijn. Verder blijkt ondubbelzinnig dat er veel meerwaarde gerealiseerd kan worden als vraagstukken met betrekking tot werk en inkomen in lijn met wijkteamprincipes kunnen worden opgepakt. Tenslotte is een belangrijke conclusie van het onderzoek dat huishoudens niet uit het oog verloren moeten worden, ook al lijkt het voorlopig goed met ze te gaan. Het maatschappelijk rendement van een zogenaamde ‘waakvlamfunctie’ is groot.

Businesscases wijkteams Rotterdam 310714

Businesscases wijkteams Rotterdam Uitwerking 13 cases