Utrechts gebruik

Dit voorjaar is de effectanalyse van de Utrechtse Buurtteams afgerond. De Effectencalculator stond daarin centraal. Zo’n 70 professionals beschreven 20 cases, verdeeld over het Buurtteam Krachtig en het Buurtteam Jeugd en Gezin. Daarmee is het tot nu toe de enige effectanalyse in Nederland die niet gebouwd is op diverse aannames, maar op de situaties van èchte mensen.
Bij elkaar geven ze een goed beeld van de winst die mogelijk is met een goede inzet van wijk- en buurtteams.

De analyse is uitgevoerd door het Verwey Jonker Instituut, Ecorys en Jochum Deuten Advies & onderzoek. Voor meer informatie en de rapporten kijkt u op:
Goede hulp is veel waard; Evaluatie na één jaar Utrechtse Buurtteams Jeugd & Gezin
– Het is de integrale aanpak die werkt; Evaluatie na één jaar Utrechtse Buurtteams krachtig