Training Effectencalculator

Word zelf Effectencalculateur!

De volgende training vindt plaats op 6 maart en 29 maart 2018.

U heeft steeds vaker te maken met de vraag naar de meerwaarde van een aanpak. Deze vragen wilt u zelf oppakken. U wilt transformaties en vernieuwingen evalueren én actief beïnvloeden. Met de Effectencalculator doet u dat een inspirerende en gedegen wijze.

In het trainingstraject leert u de Effectencalculator van binnen en buiten kennen. U kunt het gesprek rond de Effectencalculator begeleiden en de webapplicatie bedienen. U kunt aangeven wat de evaluatieve waarde is van de uitkomsten en weet wanneer u de Effectencalculator wel of niet kunt inzetten.

Na de training behoort u tot de gemeenschap van ‘Effectencalculateurs’. Hiermee behoort u tot de groeiende gebruikersgroep van mensen die het instrument zelfstandig kunnen inzetten. Samen geven we vorm aan de verdere ontwikkeling van het instrument door gebruikerservaring en informatie te delen. Nieuwe toepassingsmogelijkheden worden met elkaar verkend. Wat lastig is proberen we samen makkelijker te maken. Dit gebeurt onder meer tijdens een of twee werkconferenties per jaar.


In het kort

  • Basistraining (1 dag): aandacht voor achtergrond van het instrument, de verschillende toepassingsmogelijkheden en de voorbereiding/begeleiding van het gesprek rond de Effectencalculator.
  • Instrumenttraining (1 dag): u leert omgaan met webapplicatie om een casus uit te werken en de presentatie van de resultaten.
  • Twee maal ervaring opdoen: gesprek rond de Effectencalculator + uitwerken casus; in uw eigen omgeving, met ‘eigen casussen, of in elders in het land; inclusief begeleiding.
  • Kosten: € 950 voor het totale traject.
  • Ontmoeting met collega’s uit het land en ook na de training contact met de Ontwikkelwerkplaats.
  • Na de training kunt u gebruik blijven maken van de Effectencalculator-applicatie, inclusief toekomstige updates.

Volgende training

De volgende tweedaagse training zal plaatsvinden op 6 maart en 29 maart 2018. Beide dagen starten om 10.00 uur en wij ronden uiterlijk 16.30 uur af. De locatie wordt ongeveer 4 weken voor aanvang training bekendgemaakt. Voor certificering dient u beide bijeenkomsten bij te wonen.

Interesse? Laat het weten!