Training

Word zelf Effectencalculateur!

U heeft steeds vaker te maken met de vraag naar de meerwaarde van een aanpak. Deze vragen wilt u zelf oppakken. U wilt transformaties en vernieuwingen evalueren én actief beïnvloeden. U heeft een oprechte nieuwsgierigheid naar hoe werkwijzen uitpakken, voor inwoners en voor professionals. Met de Effectencalculator doet u dat een inspirerende en gedegen wijze.

In het trainingstraject leert u de Effectencalculator van binnen en buiten kennen. U kunt het gesprek rond de Effectencalculator begeleiden en uitwerken (al dan niet met de webapplicatie). U kunt aangeven wat de evaluatieve waarde is van de uitkomsten en weet wanneer u de Effectencalculator wel of niet kunt inzetten.

Onderwerpen in de training:

 • Achtergrond & opbouw instrument
 • Verschillende varianten van de Effectencalculator
 • Oefening in het begeleiden van het gesprek
 • Voorbeeldtoepassing
 • Uitwerking in de webapplicatie
 • Praktische aandachtspunten bij gebruik
 • Beschikbaar materiaal
 • Eigen toepassing

De Effectencalculator is zeker niet het instrument voor alle evaluatieve vragen. Tijdens de training leert u wat een goede toepassing is. Bijvoorbeeld als er kwalitatieve vraag ligt, rond complexe ondersteunings-/hulpverleningstrajecten.
De Effectencalculator wordt vaak ingezet voor (praktijk)onderzoek, bijvoorbeeld een evaluatieonderzoek rond wijkteams, of een aanpak van ‘GGZ in de wijk’. Het opzetten en uitvoeren van onderzoek is een vak. In de training besteden we daar aandacht aan. Maar, de training is geen opleiding tot onderzoeker.

Na de training behoort u tot de gemeenschap van ‘Effectencalculateurs’. Hiermee behoort u tot de groeiende gebruikersgroep van mensen die het instrument zelfstandig kunnen inzetten. Samen geven we vorm aan de verdere ontwikkeling van het instrument door gebruikerservaring en informatie te delen. Nieuwe toepassingsmogelijkheden worden met elkaar verkend. Wat lastig is proberen we samen makkelijker te maken. Dit gebeurt onder meer tijdens een of twee werkconferenties per jaar.


In het kort

 • Twee (korte) trainingsdagen, afhankelijk van de situatie ‘live’ of ‘online’.
 • Twee maal ervaring opdoen: gesprek rond de Effectencalculator + uitwerken casus; in uw eigen omgeving, met ‘eigen casussen, of in elders in het land; inclusief begeleiding.
 • Kosten: € 950,00 (exclusief BTW) voor het totale traject.
 • Ontmoeting met collega’s uit het land en ook na de training contact met de Ontwikkelwerkplaats.
 • Na de training kunt u gebruik blijven maken van de Effectencalculator-applicatie, inclusief toekomstige updates.

De voorjaartraining 2021 is reeds vol.
De eerstvolgende training zal naar verwachting in het najaar plaatsvinden.
Hieronder kunt u uw belangstelling aangeven. Dan krijgt u een bericht zodra de data zijn vastgesteld.


Interesse?

Laat het weten! In ons privacy-statement staat hoe we omgaan met deze gegevens.