Ontwikkelwerkplaats

Doorgroeien

De Effectencalculator heeft zich bewezen in de praktijk. Het streven is het instrument gebruiksklaar te maken voor breder, landelijk gebruik. De Wmo-werkplaats Nijmegen (fase 2) laat de Effectencalculator doorgroeien. Vijftien deelnemers van een train-de-trainer-traject doen ervaring op met het instrument. Ze gaan onder begeleiding van ‘rekenmeesters’ aan de slag om hun eigen evaluatievragen te beantwoorden. En met hun ervaringen maken we het instrument beter.
De Ontwikkelwerkplaats is een gezamenlijk initiatief Jochum Deuten Advies & Onderzoek, Rebel en Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (Lectoraat Lokale Dienstverlening vanuit Klantperspectief). Meer informatie over de Wmo-ontwikkelwerkplaats vindt u hier.


Foto-effectencalculator-2013-300x199

Achtergrond

Bij de evaluatie van diverse nieuwe projecten in het sociale domein bleek een klassieke evaluatie-aanpak vaak niet te voldoen. Bij elke casus waren er andere activiteiten, een andere werkwijze en andere effecten. Een eenduidige, afgebakende interventie wordt steeds vaker vervangen voor een individuele benadering van cliënten, vanuit enkele vaste principes. De enige manier om in een effectanalyse recht te doen aan deze diversiteit is deze op te bouwen vanuit de individuele cases. En precies dat doe de Effectencalculator.

Bovendien spelen de inhoudelijke en zakelijke kant tegenwoordig even hard in het sociale domein. De Effectencalculator brengt daarom beide aspecten gelijktijdig en gelijkwaardig in beeld.

Logo-Jochum-Deuten-Advies-en-onderzoek

logo-HAN