Effectencalculator

Effectencalculator_nw3Evaluatie Nieuwe Stijl

Overal in het land wordt hard gewerkt aan de ‘decentralisaties’, ‘welzijn nieuwe stijl’ en de ‘Wmo-transitie’. Professionals krijgen de ruimte. De vraag van de bewoner staat voorop. Ondersteuning wordt opgezet vanuit de ‘eigen kracht’. Tegen een achtergrond van krapper wordende budgetten en een herschikking van de betrokken organisaties.
Is zo’n aanpak effectief? Levert het meer op voor bewoners? Is het ook goedkoper? Met een standaardevaluatie is dat lastig te beantwoorden. Voor elke bewoner leidt het immers tot andere activiteiten, en andere effecten.

De Effectencalculator pakt effectanalyses daarom anders aan – volgens de regels van ‘evaluatie nieuwe stijl’:
– een analyse wordt opgebouwd uit èchte cases;
– biedt ruimte voor het leren en ontwikkelen van teamleden;
– is meer coachend en ontwikkelend, en minder beoordelend als buitenstaander;
– maakt financiële gevolgen helder en koppelt ze direct aan de meerwaarde van de bewoner.


Een nieuwe standaard

De Effectencalculator is uitgegroeid tot een veel toegepast instrument.


Op zoek naar de meerwaarde

Tijdens diverse evaluaties in het sociale domein is de Effectencalculator ontstaan. Drie vragen staan centraal:
– wat gebeurt er in het leven van de bewoner/cliënt?
– welke ondersteuning is hiervoor nodig?
– wat is het prijskaartje daarvan?
De echte meerwaarde van interventie tekent zich af door dezelfde drie vragen ook te stellen voor de situatie zonder interventie.effectencalculator-700px2016

 


Betrokkenheid

Wie kan deze beide beelden – met èn zonder interventie – beter opstellen dan de lokaal betrokkenen zelf? De Effectencalculator brengt daarom professionals in een kleine setting met elkaar in gesprek. In een ochtend of middag vullen ze de Effectencalculator gezamenlijk in. Intervisie gaat hand in hand met het ophalen van de informatie voor de effectanalyse.
De Effectencalculator bouwt op de inbreng van de betrokkenen zelf. Dit vergroot het draagvlak van de analyse. Het stimuleert ook de onderlinge kennisuitwisseling. Het werk wordt ook steeds vaker binnen multidisciplinaire teams georganiseerd: professionals met verschillende achtergronden en talen. In de drukke dagelijkse praktijk schiet een goed gesprek over ‘de inhoud’ er nog wel eens bij in.


Helder rekenen Om de financiële kant gemakkelijker in beeld te krijgen, werkt de Effectencalculator met de ‘maatschappelijke prijslijst’. Wat kosten 10 bezoeken aan de huisarts? Wat is de prijs van een uithuiszetting? Of 2 dagen dagactiviteit met lichte begeleiding?
Daarmee wordt het kostenbewustzijn op een natuurlijke manier gevoed. In dit tijdsgewricht is het immers noodzakelijk ook met een zakelijke bril naar het sociale domein te kijken.


illustratie-figuurBTUBetrouwbare resultaten

De ingevulde Effectencalculatoren worden uitgewerkt in een beknopte casusbeschrijving. De financiële uitkomsten worden ingebracht in een rekenmodel. Dan vindt ook een toetsing plaats, bijvoorbeeld bij enkele controllers. Daarmee ontstaat op casusniveau een scherp beeld. Bij voldoende cases geeft dit ook een betrouwbare inschatting van de aanpak als geheel. Bijvoorbeeld welke besparing mogelijk is en bij welke financieringsstromen die besparing valt.


Bijzondere eigenschappen

) De Effectencalculator bouwt op échte uitvoeringsinformatie. De structuur van de Effectencalculator helpt om dat grondig te inventariseren, met de mensen die erbij waren: inwoners én professionals. Daarmee ontstaat er inzicht in wat ‘maatwerk’ nu echt is, of hoe ‘integraal werken’ er in de praktijk uit ziet.

2) De Effectencalculator vertrekt vanuit een open vraagstelling. Betrokkenen vullen letterlijk een leeg blad, in een gesprek waarin elke betrokkene een gelijkwaardige inbreng heeft. Ze kunnen de inhoud naar voren brengen die er volgens hen toe doet. Dat zorgt regelmatig voor onverwachte inzichten.

3) De Effectencalculator brengt maatschappelijke opbrengsten én financiële informatie op een natuurlijke manier bij elkaar. Financiële informatie kan op casusniveau direct gerelateerd worden aan effecten en ervaringen. Dat voorkomt een eenzijdige financiële invalshoek. De Effectencalculator kan bijvoorbeeld gebruikt worden als onderbouwing van een maatschappelijke business case of MKBA, of als hoeksteen in onderzoek met een mixed method-opzet.

4) De Effectencalculator is in staat om ‘jeugdige’, innovatieve aanpakken te evalueren. De informatievoorziening is dan meestal nog niet op orde. Maar de eerste ervaring is er wel. En die registreert de Effectencalculator nauwkeurig.

5) De Effectencalculator biedt een waardevol moment van reflectie en inzicht terug. Met de Effectencalculator komt een onderzoeker niet alleen onderzoeksinformatie halen bij betrokkenen. Door een verdiepende, open dialoog kan hij/zij ook iets teruggeven aan respondenten: een moment van reflectie op het eigen werk of het doorlopen proces. “Goh, wat zijn we eigenlijk ver gekomen.” “Interessant, dat is de eerste keer dat ik dat perspectief zie..”


De Ontwikkelwerkplaats is een gezamenlijk initiatief van:

Logo-Jochum-Deuten-Advies-en-onderzoek

logo-ecorys-h100px

logo-HAN

logo Verwey-Jonker

De Ontwikkelwerkplaats Effectencalculator is aangesloten bij de Wmo Werkplaatsen.
logo-Wmo-werkplaatsen-CMYK