Zelf Effectencalculator worden

Ben je betrokken bij de actuele vraagstukken in het sociaal domein en wil je evaluatie-onderzoek doen? Wil je vragen beantwoorden als:

 • wat is de meerwaarde van onze preventieve aanpak?
 • wat levert maatwerk op voor het hele gezin?
 • hoe ziet domeinoverstijgend samenwerken er in de praktijk uit?
 • wat zijn de mechanismen in dure casuïstiek, en kan dat efficiënter?

Dan is de Effectencalculator mogelijk een waardevol onderzoeksinstrument voor jou.

Vijf unieke eigenschappen

De afgelopen jaren groeide de Effectencalculator als onderzoeksinstrument en ontdekten we een aantal eigenschappen die de Effectencalculator een bijzondere plek geven in de gereedskoffer van onderzoek in het sociaal domein.

1) De Effectencalculator bouwt op échte uitvoeringsinformatie. De structuur van de Effectencalculator helpt om dat grondig te inventariseren, met de mensen die erbij waren: inwoners én professionals. Daarmee ontstaat er inzicht in wat ‘maatwerk’ nu echt is, of hoe ‘integraal werken’ er in de praktijk uit ziet.

2) De Effectencalculator vertrekt vanuit een open vraagstelling. Betrokkenen vullen letterlijk een leeg blad, in een gesprek waarin elke betrokkene een gelijkwaardige inbreng heeft. Ze kunnen de inhoud naar voren brengen die er volgens hen toe doet. Dat zorgt regelmatig voor onverwachte inzichten.

3) De Effectencalculator brengt maatschappelijke opbrengsten én financiële informatie op een natuurlijke manier bij elkaar. Financiële informatie kan op casusniveau direct gerelateerd worden aan effecten en ervaringen. Dat voorkomt een eenzijdige financiële invalshoek. De Effectencalculator kan bijvoorbeeld gebruikt worden als onderbouwing van een maatschappelijke business case of MKBA, of als hoeksteen in onderzoek met een mixed method-opzet.

4) De Effectencalculator is in staat om ‘jeugdige’, innovatieve aanpakken te evalueren. De informatievoorziening is dan meestal nog niet op orde. Maar de eerste ervaring is er wel. En die registreert de Effectencalculator nauwkeurig.

5) De Effectencalculator biedt een waardevol moment van reflectie en inzicht terug. Met de Effectencalculator komt een onderzoeker niet alleen onderzoeksinformatie halen bij betrokkenen. Door een verdiepende, open dialoog kan hij/zij ook iets teruggeven aan respondenten: een moment van reflectie op het eigen werk of het doorlopen proces. “Goh, wat zijn we eigenlijk ver gekomen.” “Interessant, dat is de eerste keer dat ik dat perspectief zie..”

Dit maakt de Effectencalculator anders dan bijvoorbeeld een ‘klantreis’ of een maatschappelijke business case.

Maar… elk onderzoeksinstrument heeft ook beperkingen. De Effectencalculator…

 • ‘meet’ en berekent geen effecten (zoals de historisch gegroeide naam wel suggereert), maar geeft wel duidelijk zicht op ‘het verschil’ dat gemaakt wordt;
 • is niet geschikt voor groepsaanpakken, zonder een individuele component;
 • vraagt een flinke investering in tijd, van onderzoekers én betrokkenen, maar kent óók een rijke opbrengst.

Effectencalculator zelf inzetten?

Denk je dat de Effectencalculator iets kan toevoegen aan je onderzoekspraktijk, dan nemen we je graag mee in het instrument. Maar, een goede toepassing vraagt wel het nodige van een ‘Effectencalculateur’, weten we uit ervaring. Daarom stellen we enige voorwaarden voor deelname aan de training.
Als Effectencalculateur in spé…

 1. beschik je al over onderzoeksmatige kennis en ervaring | Je weet hoe je tot een scherpe onderzoeksvraag komt, kent de kracht en beperkingen van diverse onderzoeksbenaderingen/-methoden, bent in staat om kwalitatieve uitkomsten te analyseren en kunt daarover op een passende wijze rapporteren.
 2. heb je plezier en ervaring in het begeleiden van groepsgesprekken en waardeer je het contact met ondersteunde inwoners, patiënten, cliënten | De Effectencalculator bouwt op dialoog en is geen instrument om te gebruiken vanachter een bureau.  
 3. heb je zicht op een toepassingspraktijk | Onderzoek doen is onderdeel van je werkpraktijk. Je werkt bijvoorbeeld als onderzoeker bij universiteit, hogeschool, onderzoeksbureau/-instituut, onderzoeksafdeling van een overheidsorganisatie, of als zelfstandig onderzoeker. Of vanuit je functie wil je graag onderzoeksactiviteiten uitvoeren. De Effectencalculator gaat namelijk pas leven als je hem toepast.

De opzet van de training

De training bestaat uit een twee delen:

A. In twee bijeenkomsten van elk een (korte) dag nemen we je met de volgende onderwerpen:

 • Achtergrond & opbouw van het instrument
 • Verschillende mogelijkheden voor toepassing in onderzoek en de positionering als bijzonder instrument voor kwalitatief onderzoek
 • Het gebruik voor financiële analyses
 • Oefenen in het begeleiden van het gesprek (d.m.v. een simulatie van het gesprek rond de Effectencalculator)
 • Praktische aandachtspunten bij gebruik en het beschikbaar materiaal
 • Voorbeeldtoepassingen en eigen toepassing

B. Daarnaast vinden we toepassing van belang: zelf het gesprek begeleiden en aan de slag met de data uit dat gesprek. Het twee maal toepassen is daarom onderdeel van de training. Daarbij zullen we je begeleiden.

Wanneer beide delen met de nodige inzet zijn doorlopen, ontvangt de deelnemer een certificaat.

Kosten

€ 1.250,- (ex. BTW)

Daarvoor ontvang je…

 • praktijkbegeleiding op maat door een ervaren Effectencalculator bij je eigen toepassing (bijv. bij uitwerken van de onderzoeksopzet en de praktische invulling, of tijdens een eerste sessie in ‘het echt’)
 • toegang tot de databank met alle benodigde werkmaterialen en kennis uitgewerkt in ‘veelgestelde vragen’
 • toegang tot de webapplicatie om casuïstiek uit te werken
 • de mogelijk om deel te nemen aan de vakgemeenschap van gecertificeerde Effectencalculateurs
 • de mogelijkheid om te overleggen bij toekomstige toepassingen

Hoe werkt inschrijven voor de training?

1) Je maakt je belangstelling kenbaar via onderstaand formulier.

2) Daarna volgt een telefonische intake, waarin we eventuele vragen beantwoorden en bespreken of de training inderdaad passend is.

De trainingsdata worden – in overleg – bepaald, wanneer er voldoende belangstelling is.

In overleg zijn maatwerktrajecten ook mogelijk en geven we de training samen invulling. Verwacht geen prijsvoordeel; ook de openbare trainingen verzorgen we op basis van een reële urenvergoeding, zonder winstoogmerk.

Meer achtergrond bij het instrument lees je in dit achtergrondartikel.

Interesse?

Laat het weten! In ons privacy-statement staat hoe we omgaan met deze gegevens.