Maatschappelijke prijslijst

Zakelijk kijken naar interventies in het sociale domein hoort er tegenwoordig bij. Hoeveel kost iets nu? En als we iets kunnen voorkomen, wat levert dat dan op? Maar… die informatie is niet zo maar beschikbaar, zo merkten wij destijds al bij de ontwikkeling van de Effectencalculator.

Daarom zijn we gewoon begonnen met het verzamelen van prijzen: de maatschappelijke prijslijst. Wat kost nu een rit met de ambulance? Of een uithuisplaatsing? Of een jaar detentie? Het begon als een simpel hulpmiddel bij de sessies met de Effectencalculator. Maar het begint uit te groeien tot een nieuwe standaard.

Noodzaak tot doorontwikkeling

We beraden ons momenteel op de ‘maatschappelijke prijslijst’. Er is veel behoefte aan de informatie, maar het ontbreekt ons aan tijd en energie om dat allemaal goed bij te houden. Prijzen zijn verouderd, bronnen verdwenen. Zeker sinds de decentralisaties is prijsinformatie heel divers geworden en niet zo makkelijk te achterhalen en te bepalen. Dat vereist een nieuwe, gedegener opzet; daar zoeken we momenteel financiering bij.


Gebruik van de prijslijst

Tot die tijd bieden we de ‘oude’ prijslijst aan. Gebruik is met nadruk voor eigen risico. Neem kennis van de onderstaande punten.

  • De prijzen zijn een zo goed mogelijke inschatting op basis van de gevonden informatie. Vaak zijn het (conservatieve) gemiddelden van diverse bronnen. Werkelijke prijzen zijn afhankelijk van tijd, plaats, aanbieder en precieze definitie. De genoemde prijzen zijn altijd indicatief. Veel prijzen zijn verouderd.
  • Als de precieze besparingen en prijzen van belang zijn voor een goede beantwoording van de evaluatie- of onderzoeksvragen, adviseren wij de daadwerkelijke actuele prijzen op te vragen bij de betrokken aanbieders en financiers.
  • Reken uzelf niet te snel rijk. Van een besparing is pas sprake als er ook echt door iemand minder geld betaald wordt.

De maatschappelijke prijslijst kunt u downloaden (of klik op afbeelding hieronder). Het gebruik is vrij; bronvermelding stellen we op prijs.

Maatschappelijke prijslijst 15_Pagina_1