Effectencalculator

Effectencalculator_nw3Evaluatie Nieuwe Stijl

Overal in het land wordt hard gewerkt aan de ‘decentralisaties’, ‘welzijn nieuwe stijl’ en de ‘Wmo-transitie’. Professionals krijgen de ruimte. De vraag van de bewoner staat voorop. Ondersteuning wordt opgezet vanuit de ‘eigen kracht’. Tegen een achtergrond van krapper wordende budgetten en een herschikking van de betrokken organisaties.
Is zo’n aanpak effectief? Levert het meer op voor bewoners? Is het ook goedkoper? Met een standaardevaluatie is dat lastig te beantwoorden. Voor elke bewoner leidt het immers tot andere activiteiten, en andere effecten.

De Effectencalculator pakt effectanalyses daarom anders aan – volgens de regels van ‘evaluatie nieuwe stijl’:
– een analyse wordt opgebouwd uit èchte cases;
– biedt ruimte voor het leren en ontwikkelen van teamleden;
– is meer coachend en ontwikkelend, en minder beoordelend als buitenstaander;
– maakt financiële gevolgen helder en koppelt ze direct aan de meerwaarde van de bewoner.


Een nieuwe standaard

De Effectencalculator is uitgegroeid tot een veel toegepast instrument.


Op zoek naar de meerwaarde

Tijdens diverse evaluaties in het sociale domein is de Effectencalculator ontstaan. Drie vragen staan centraal:
– wat gebeurt er in het leven van de bewoner/cliënt?
– welke ondersteuning is hiervoor nodig?
– wat is het prijskaartje daarvan?
De echte meerwaarde van interventie tekent zich af door dezelfde drie vragen ook te stellen voor de situatie zonder interventie.effectencalculator-700px2016

 


Betrokkenheid

Wie kan deze beide beelden – met èn zonder interventie – beter opstellen dan de lokaal betrokkenen zelf? De Effectencalculator brengt daarom professionals in een kleine setting met elkaar in gesprek. In een ochtend of middag vullen ze de Effectencalculator gezamenlijk in. Intervisie gaat hand in hand met het ophalen van de informatie voor de effectanalyse.
De Effectencalculator bouwt op de inbreng van de betrokkenen zelf. Dit vergroot het draagvlak van de analyse. Het stimuleert ook de onderlinge kennisuitwisseling. Het werk wordt ook steeds vaker binnen multidisciplinaire teams georganiseerd: professionals met verschillende achtergronden en talen. In de drukke dagelijkse praktijk schiet een goed gesprek over ‘de inhoud’ er nog wel eens bij in.


Helder rekenenmp_w200

Om de financiële kant gemakkelijker in beeld te krijgen, werkt de Effectencalculator met de ‘maatschappelijke prijslijst’. Wat kosten 10 bezoeken aan de huisarts? Wat is de prijs van een uithuiszetting? Of 2 dagen dagactiviteit met lichte begeleiding?
Daarmee wordt het kostenbewustzijn op een natuurlijke manier gevoed. In dit tijdsgewricht is het immers noodzakelijk ook met een zakelijke bril naar het sociale domein te kijken.


illustratie-figuurBTUBetrouwbare resultaten

De ingevulde Effectencalculatoren worden uitgewerkt in een beknopte casusbeschrijving. De financiële uitkomsten worden ingebracht in een rekenmodel. Dan vindt ook een toetsing plaats, bijvoorbeeld bij enkele controllers. Daarmee ontstaat op casusniveau een scherp beeld. Bij voldoende cases geeft dit ook een betrouwbare inschatting van de aanpak als geheel. Bijvoorbeeld welke besparing mogelijk is en bij welke financieringsstromen die besparing valt.


Bijzondere eigenschappen

De Effectencalculator…
– verbindt op een unieke wijze de meerwaarde voor de bewoner met de zakelijke, organisatorische kant van een interventie/aanpak;
– rekent alleen met ‘echt geld’: euro’s die ook echt door iemand worden uitgegeven;
– bevordert het vakmanschap van de betrokkenen door ‘case-learning’.


Het boek…

Effectencalculator - maart 2016 - voorkant 300pxIn de publicatie Effectencalculator vindt u alles over de achtergrond.


De Ontwikkelwerkplaats is een gezamenlijk initiatief van:

Logo-Jochum-Deuten-Advies-en-onderzoek

logo-ecorys-h100px

logo-HAN

logo Verwey-Jonker

De Ontwikkelwerkplaats Effectencalculator is aangesloten bij de Wmo Werkplaatsen.
logo-Wmo-werkplaatsen-CMYK